JC Blaak
beeldend kunstenaar

Gebeiteld, 5 jaar Galerie de Brieder, Rotterdam, 1993